Kết nối bộ đàm với PC

1.100.000 

Cáp kết nối máy tính với Máy bộ đàm Kenwood, kết nối qua cổng USB,…

Liên hệ

Phần mềm cài đặt tần số cho các bộ đàm: Kenwood, Icom, Motorola, HYT.., Download…