Khung phụ mở rộng tổng đài LG LDK1248 (3 đường vào ra 8 máy lẻ)

Mã: LG1248

Khung mở rộng tổng đài LG LDK1248 dung lượng 3 đường vào bưu điện ra 8 máy lẻ, tích hợp sẵn hiển thị số nội bộ, nâng khả năng mở rộng tối đa 12 đường vào ra 48 máy lẻ

Liên hệ (giá chưa VAT)