Khung mở rộng tổng đài Panasonic KX-NS320 – Dung lượng 16 máy nhánh

Mã: KX-NS320

Khung mở rộng tổng đài Panasonic KX-NS320, tích hợp sẵn 16 máy lẻ (Dùng mở rộng cho tổng đài KX-NS300. Mỗi khung mở rộng thêm được 12 đường vào 32 máy lẻ. Cho phép mở rộng tối đa 3 khung KX-NS320 lên tối đa 128 máy lẻ)

6.900.000  (giá chưa VAT)