KX-TG6461 – Điện thoại kéo dài Panasonic, Cho phép phát thông báo khi đi vắng và để lại lời nhắn, Mất điện vẫn dùng được

Mã: KX-TG6461

Điện thoại KX-TG6461: Gồm 1 mẹ cố định và 1 tay con di chuyển – Mất điện vẫn dùng được máy mẹ – Ghi âm để lại lời nhắn – Loa ngoài – Mở rộng tối đa 6 tay con – Hiển thị và lưu 50 số gọi đến – Chuông báo đa âm – Danh bạ 100 tên – 5 nút gọi nhanh

Liên hệ (giá chưa VAT)