KX-NCS4104 – License 4 kênh trung kế IP (dùng cho tổng đài KX-TDE)

Mã: KX-NCS4104

KX-NCS4104 – License 4 kênh trung kế IP chuẩn H323 (dùng cho tổng đài KX-TDE)

Liên hệ (giá chưa VAT)