KX-NCS4208 – License 8 IP softphone hoặc IP phone (dùng trên máy tính)

Mã: KX-NCS4208

KX-NCS4208 – License 8 IP softphone chuẩn H323 (dùng cho tổng đài KX-TDE)

Liên hệ (giá chưa VAT)