Hotline: 1900.6050

Email: Thienan@tongdai.vn

MCU Hội Nghị Truyền Hình

Grandstream cung cấp giải pháp hội nghị truyền hình tuyệt vời

- Hỗ trợ kết nối hội nghị truyền hình từ 2 -> 1000 điểm cầu

- Kết nối mọi nền tảng: Smartphone, Web, Các thiết bị endpoint bất kỳ như GVC32xx, Cisco, Polycom...

- Điều khiển được bất kỳ điểm cầu nào khi đang họp

- Ghi lại toàn bộ cuộc họp

- Giải pháp tuyệt vời cho Họp Trực Tuyến, Đào Tạo Online, Giáo Dục Trực Tuyến

Nào hãy Demo ngay nhé

Các dòng thiết bị hội nghị họp trực tuyến:

Thiết bị hội nghị truyền hình *Camera hội nghị truyền hình *Mic hội nghị truyền hình *MCU hội nghị truyền hình *Điện thoại hội nghị

Xem như là Dạng lưới Danh sách

6 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang
Xem như là Dạng lưới Danh sách

6 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang