Hotline: 1900.6050

Email: Thienan@tongdai.vn

MCU Hội Nghị Truyền Hình

Grandstream cung cấp giải pháp hội nghị truyền hình tuyệt vời

- Hỗ trợ kết nối hội nghị truyền hình từ 2 -> 1000 điểm cầu

- Kết nối mọi nền tảng: Smartphone, Web, Các thiết bị endpoint bất kỳ như GVC32xx, Cisco, Polycom...

- Điều khiển được bất kỳ điểm cầu nào khi đang họp

- Ghi lại toàn bộ cuộc họp

- Giải pháp tuyệt vời cho Họp Trực Tuyến, Đào Tạo Online, Giáo Dục Trực Tuyến

Nào hãy Demo ngay nhé

Các dòng thiết bị hội nghị họp trực tuyến:

Thiết bị hội nghị truyền hình *Camera hội nghị truyền hình *Mic hội nghị truyền hình *MCU hội nghị truyền hình *Điện thoại hội nghị

Xem như là Dạng lưới Danh sách

11 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang
Xem như là Dạng lưới Danh sách

11 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang