Mic không dây

3.120.000 

Mic hội nghị đa hướng Mvoice 3000 B. Gồm 3 mic trên thân và loa…

12.800.000 

Mic hội nghị đa hướng Mvoice 8010Ex-B. Gồm 2 mic trên thân và 2 mic…

10.550.000 

Mic hội nghị đa hướng Mvoice 8010B. Gồm 3 mic trên thân và loa lớn.…

2.650.000 

Mic hội nghị đa hướng Mvoice 1010B. Gồm 3 mic trên thân và loa lớn.…

12.800.000 

Mic hội nghị đa hướng Mvoice 8000B Ex. Gồm 3 mic trên thân và 2…

10.550.000 

Mic hội nghị đa hướng Mvoice 8000 B. Gồm 3 mic trên thân và loa…

3.550.000 

Mic hội nghị đa hướng Mvoice 5000 B. Gồm 3 mic trên thân và loa…

2.650.000 

Mic hội nghị đa hướng Mvoice 1000 B. Gồm 3 mic trên thân và loa…

13.900.000 

Điện thoại hội nghị SB3014. Thân máy gồm 1 loa phát to và 2 míc…

4.900.000 

Mic không dây GMD1208, tích hợp 8 microphone bên trong, kết nối không dây wifi…

6.210.000 

Mic không dây KSU4X - Gồm 4 mic không dây, kết nối không dây với…

5.290.000 

Mic không dây KSU3X - Gồm 3 mic không dây, kết nối không dây với…

4.140.000 

Mic không dây KSU2X - Gồm 2 mic không dây, kết nối không dây với…

2.800.000 

Mic cổ ngỗng không dây KSU1X - 1 mic không dây, kết nối không dây…