Phụ kiện Camera

1.650.000 

Bảng cấp nguồn và UPS cho 4 camera và đầu ghi hình, đầu vào 220V…

1.650.000 

Bảng cấp nguồn và UPS cho 16 camera, đầu vào 220V đầu ra (12-19)V DC,…

1.650.000 

Bảng cấp nguồn 16 camera, đầu vào 220V đầu ra (12-14)V DC, bộ này thay…

1.650.000 

Bảng cấp nguồn 4 camera, đầu vào 220V đầu ra (12-14)V DC, bộ này thay…