Phần mềm chăm sóc khách hàng CRM1

Mã: CRM1TD

Phần mềm chăm sóc khách hàng CRM1, Hiển thông tin người gọi đến, Ghi chú vào mỗi cuộc gọi, gửi thông tin cuộc gọi đến bộ phận cần xử lý.

Liên hệ (giá chưa VAT)