Hotline: 1900.6050

Email: Thienan@tongdai.vn

Phần mềm gửi tin nhắn

Cung cấp các giải pháp nhắn tin tự động.

Nhắn tin theo danh sách khách hàng tùy chọn, nhắn tin theo nhóm khách hàng...

Nhắn tin theo múi giờ thời gian đặt trước

Cho phép thực hiện gọi đi và gọi đến trên máy tính qua sim nhắn tin, phục vụ khách hàng và chăm sóc khách hàng

Xem như là Dạng lưới Danh sách

1 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang
Xem như là Dạng lưới Danh sách

1 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang