Phần mềm hội nghị truyền hình 300 điểm cầu

Mã: Phần mềm hội nghị truyền hình 300 điểm cầu

Phần mềm hội nghị truyền hình 300 điểm cầu, kết nối Window, Mac, Android, IOS, đầy đủ tính năng: Ghi hình cuộc họp, trình chiếu, Chat nhóm, chia sẻ file, bảo mật hàng đầu, quản lý nhóm Account

Liên hệ (giá chưa VAT)