Phần mềm họp trực tuyến Cloud 150 điểm cầu

Mã: phần mềm họp trực tuyến Cloud 150 điểm cầu

Phần mềm họp trực tuyến Cloud IPVideotalk, hỗ trợ 150 điểm cầu đồng thời, kết nối Window, Mac, Android, IOS, đầy đủ tính năng: Ghi hình cuộc họp, trình chiếu, Chat nhóm, chia sẻ file, bảo mật hàng đầu

Liên hệ (giá chưa VAT)