Phần mềm họp trực tuyến miễn phí 50 điểm cầu

Mã: phần mềm họp trực tuyến miễn phí

Phần mềm họp trực tuyến miễn phí IPVideotalk, hỗ trợ 50 điểm cầu đồng thời, kết nối Window, Mac, Android, IOS, đầy đủ tính năng: Ghi hình cuộc họp, trình chiếu, Chat nhóm, chia sẻ file, bảo mật hàng đầu

Liên hệ (giá chưa VAT)