4.900.000 

Phần mềm quản lý thông tin khách hàng T5U2C. Kết nối quản lý từ 2-16…

Liên hệ

Phần mềm gọi điện tự động Auto Tele Sale, Tự động gọi đi hàng 1000…

250.000.000 

Phần mềm tự động gọi điện nhắc nợ, tự động gọi điện đến danh sách…

Liên hệ

Phần mềm chăm sóc khách hàng CRM1, Hiển thông tin người gọi đến, Ghi chú…