Hotline: 1900.6050

Email: Thienan@tongdai.vn

Phần Mềm

- Phần mềm tính cước tổng đài điện thoại dùng cho mọi loại tổng đài

- Phần mềm tính cước tổng đài và quản lý khách sạn dùng cho mọi loại tổng đài Panasonic, LG, Siemens...,

- Phần mềm gửi tin nhắn tự động

- Phần mềm quản lý khách hàng, tư vấn bán hàng online

Xem như là Dạng lưới Danh sách

22 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang
Xem như là Dạng lưới Danh sách

22 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang