Phần Mềm

– Phần mềm tính cước tổng đài điện thoại dùng cho mọi loại tổng đài

– Phần mềm tính cước tổng đài và quản lý khách sạn dùng cho mọi loại tổng đài Panasonic, LG, Siemens…,

Phần mềm gửi tin nhắn tự động

– Phần mềm quản lý khách hàng, tư vấn bán hàng online

2.500.000 

Phần mềm tính cước tổng đài panasonic KX-TDA100D và KX-TDA200, tự động tính cước gọi…

2.500.000 

Phần mềm tính cước tổng đài panasonic KX-TDA100 và KX-TDE100, tự động tính cước gọi…

1.500.000 

Phần mềm tính cước tổng đài panasonic KX-TES824, tự động tính cước gọi đi, thống…

1.500.000 

Phần mềm tính cước tổng đài panasonic KX-TEB308, tự động tính cước gọi đi, thống…