Phần Mềm

– Phần mềm tính cước tổng đài điện thoại dùng cho mọi loại tổng đài

– Phần mềm tính cước tổng đài và quản lý khách sạn dùng cho mọi loại tổng đài Panasonic, LG, Siemens…,

Phần mềm gửi tin nhắn tự động

– Phần mềm quản lý khách hàng, tư vấn bán hàng online

Liên hệ

Phần mềm tính cước tổng đài siemens hipath 1190, hipath 3800, tự động tính cước…

Liên hệ

Thiết bị gửi tin nhắn tự động UM100, cho phép gọi điện 2 chiều, lưu…

Liên hệ

Phần mềm chăm sóc khách hàng CRM1, Hiển thông tin người gọi đến, Ghi chú…

Liên hệ

Phần mềm gọi điện tự động Auto Tele Sale, Tự động gọi đi hàng 1000…

Liên hệ

Phần mềm tính cước tổng đài IP, Tính cước tổng đài Asterisk, Freepbx, Elastix, Grandstream,…

Liên hệ

Phần mềm tính cước tổng đài KX-NS300 và KX-NS1000, Tính cước cho từng máy lẻ,…

350.000 

Cáp dùng tình cước cho tổng đài Panasonic, Siemens và LG. Có thể dùng lập…

900.000 

Phần mềm tính cước tổng đài và quản lý khách sạn 24 license (24 phòng),…

1.200.000 

Phần mềm tính cước tổng đài và quản lý khách sạn 64 license (64 phòng),…

1.500.000 

Phần mềm tính cước tổng đài panasonic KX-TEB308, tự động tính cước gọi đi, thống…

1.500.000 

Phần mềm tính cước tổng đài panasonic KX-TES824, tự động tính cước gọi đi, thống…

1.500.000 

Phần mềm tính cước tổng đài siemens hipath 1120, tự động tính cước gọi đi,…

1.500.000 

Phần mềm tính cước tổng đài LG, tự động tính cước gọi đi, thống kê…

1.750.000 

Phần mềm tính cước tổng đài và quản lý khách sạn 128 license (128 phòng),…

2.500.000 

Phần mềm tính cước tổng đài panasonic KX-TDA100 và KX-TDE100, tự động tính cước gọi…

2.500.000 

Phần mềm tính cước tổng đài panasonic KX-TDA100D và KX-TDA200, tự động tính cước gọi…

2.500.000 

Phần mềm tính cước tổng đài siemens hipath 1150, hipath 3550, tự động tính cước…

2.750.000 

Phần mềm tính cước tổng đài và quản lý khách sạn không giới hạn license,…