Phần Mềm

– Phần mềm tính cước tổng đài điện thoại dùng cho mọi loại tổng đài

– Phần mềm tính cước tổng đài và quản lý khách sạn dùng cho mọi loại tổng đài Panasonic, LG, Siemens…,

Phần mềm gửi tin nhắn tự động

– Phần mềm quản lý khách hàng, tư vấn bán hàng online

250.000.000 

Phần mềm tự động gọi điện nhắc nợ, tự động gọi điện đến danh sách…

4.900.000 

Phần mềm quản lý thông tin khách hàng T5U2C. Kết nối quản lý từ 2-16…

4.800.000 

Bán trọn gói cả bộ đóng gói phần mềm và bộ tạo license cho phần…

4.500.000 

Phần mềm tính cước tổng đài panasonic KX-TDA600 và KX-TDE600, tự động tính cước gọi…

2.750.000 

Phần mềm tính cước tổng đài và quản lý khách sạn không giới hạn license,…

2.500.000 

Phần mềm tính cước tổng đài siemens hipath 1150, hipath 3550, tự động tính cước…

2.500.000 

Phần mềm tính cước tổng đài panasonic KX-TDA100D và KX-TDA200, tự động tính cước gọi…

2.500.000 

Phần mềm tính cước tổng đài panasonic KX-TDA100 và KX-TDE100, tự động tính cước gọi…

1.750.000 

Phần mềm tính cước tổng đài và quản lý khách sạn 128 license (128 phòng),…

1.500.000 

Phần mềm tính cước tổng đài LG, tự động tính cước gọi đi, thống kê…

1.500.000 

Phần mềm tính cước tổng đài siemens hipath 1120, tự động tính cước gọi đi,…

1.500.000 

Phần mềm tính cước tổng đài panasonic KX-TES824, tự động tính cước gọi đi, thống…

1.500.000 

Phần mềm tính cước tổng đài panasonic KX-TEB308, tự động tính cước gọi đi, thống…

1.200.000 

Phần mềm tính cước tổng đài và quản lý khách sạn 64 license (64 phòng),…

900.000 

Phần mềm tính cước tổng đài và quản lý khách sạn 24 license (24 phòng),…

350.000 

Cáp dùng tình cước cho tổng đài Panasonic, Siemens và LG. Có thể dùng lập…

Liên hệ

Phần mềm tính cước tổng đài KX-NS300 và KX-NS1000, Tính cước cho từng máy lẻ,…

Liên hệ

Phần mềm tính cước tổng đài IP, Tính cước tổng đài Asterisk, Freepbx, Elastix, Grandstream,…