Phần mềm tính cước tổng đài ip – Asterisk, Freepbx, Elastix, Grandstream, Yeastar

Mã: PM-Asterisk

Phần mềm tính cước tổng đài IP, Tính cước tổng đài Asterisk, Freepbx, Elastix, Grandstream, Yeastar…. Tính cước cho từng máy lẻ, tính cước theo account code, báo cáo tự động, cảnh báo cước phát sinh không mong muốn, hạn chế cước gọi quá hạn. Cho phép tính cước qua mạng LAN hoặc tính cước qua Internet

Liên hệ (giá chưa VAT)