TS1190 – Phần mềm tính cước tổng đài siemens 1190, 3800

Mã: PM1190

Phần mềm tính cước tổng đài siemens hipath 1190, hipath 3800, tự động tính cước gọi đi, thống kê báo cáo cước bất kỳ, tạo mã cá nhân cho mỗi người khi gọi đi…

Liên hệ (giá chưa VAT)