Liên hệ

Phần mềm tính cước tổng đài KX-NS300 và KX-NS1000, Tính cước cho từng máy lẻ,…

Liên hệ

Phần mềm tính cước tổng đài IP, Tính cước tổng đài Asterisk, Freepbx, Elastix, Grandstream,…

350.000 

Cáp dùng tình cước cho tổng đài Panasonic, Siemens và LG. Có thể dùng lập…

Liên hệ

Phần mềm tính cước tổng đài siemens hipath 1190, hipath 3800, tự động tính cước…

2.500.000 

Phần mềm tính cước tổng đài siemens hipath 1150, hipath 3550, tự động tính cước…

1.500.000 

Phần mềm tính cước tổng đài LG, tự động tính cước gọi đi, thống kê…

1.500.000 

Phần mềm tính cước tổng đài siemens hipath 1120, tự động tính cước gọi đi,…

4.800.000 

Bán trọn gói cả bộ đóng gói phần mềm và bộ tạo license cho phần…

4.500.000 

Phần mềm tính cước tổng đài panasonic KX-TDA600 và KX-TDE600, tự động tính cước gọi…

2.500.000 

Phần mềm tính cước tổng đài panasonic KX-TDA100D và KX-TDA200, tự động tính cước gọi…

2.500.000 

Phần mềm tính cước tổng đài panasonic KX-TDA100 và KX-TDE100, tự động tính cước gọi…

1.500.000 

Phần mềm tính cước tổng đài panasonic KX-TES824, tự động tính cước gọi đi, thống…

1.500.000 

Phần mềm tính cước tổng đài panasonic KX-TEB308, tự động tính cước gọi đi, thống…