Phần mềm tự động gọi điện nhắc nợ

Mã: Phần mềm gọi điện nhắc nợ

Phần mềm tự động gọi điện nhắc nợ, tự động gọi điện đến danh sách khách hàng và phát thông báo nhắc nợ hoặc kết nối đến người đòi nợ, cập nhật trạng thái tự động đã gọi điện thành công

250.000.000  (giá chưa VAT)