Pin bộ đàm

250.000 

Pin KNB-15A, dùng cho các loại máy bộ đàm kenwood TK2107, TK3107, dung lượng 1.600mAh,…

Liên hệ

Pin GP-338/328, dùng cho các loại máy bộ đàm GP-338/328 dung lượng 1.650mAh, đảm bảo…

310.000 

Pin BP-210, dùng cho các loại máy bộ đàm ICOM V8 và ICOM V82, dung…

290.000 

Pin BP-209, dùng cho các loại máy bộ đàm ICOM V8 và ICOM V82, dung…

270.000 

Pin KNB-29, dùng cho các loại máy bộ đàm kenwood TK2207, TK3207, dung lượng 1.500mAh,…