Quản lý thiết bị Cloud

Bạn có hàng triệu thiết bị kết nối ở hàng 1000 chi nhánh khác nhau, việc vận hành quản lý thông thường mất rất nhiều thời gian, tiền bạc và không hiệu quả, và không thể kiểm soát được, không đủ con người để vận hành…

Grandstream cung cấp giải pháp quản lý toàn bộ thiết bị qua Cloud

A/ Các tính năng ưu việt hệ thống quản lý thiết bị qua Cloud mang lại

1/ Quản lý từ tổng công ty, quản lý phân các chi nhánh:

Từ tài khoản tổng bạn có thể tạo nhiều chi nhánh và quản lý thiết bị ở từng chi nhánh, gán tài khoản cho người quản lý ở mỗi chi nhánh để quản lý thiết bị thật đơn giản

2/ Quản lý cài đặt hàng ngàn thiết bị trong chớp mắt

Thay vì việc phải đi cấu hình từng thiết bị, bạn chỉ cần thao tác trên cloud cho mỗi tài khoản hoặc import file cấu hình 1 lần cho hàng triệu thiết bị, việc cài đặt này giúp bạn giảm 99% thời gian cài đặt vận hành so với thông thường

3/ Quản lý cài đặt hàng ngàn thiết bị ở mọi chi nhánh trong chớp mắt

– Thay đổi cài đặt cấu hình theo yêu cầu người dùng 1 cách dễ dàng

– Mọi trạng thái thiết bị được quản lý đồng bộ, lỗi, hỏng không hoạt động

b/ Hướng dẫn sử dụng hệ thống quản lý thiết bị voip thông qua Cloud

1/ Tạo tài khoản

Bạn kết nối vào: Quản lý Cloud thiết bị Grandstream 

Bạn bấm vào sign up để đăng ký tài khoản quản lý, hệ thống sẽ tự động gửi vào mail để các bạn hoàn thành các bước đăng ký

Quản lý thiết bị Cloud

2/ Tạo chi nhánh (Nếu bạn chỉ có 1 điểm hoạt động thì bỏ qua bước này hoặc bạn đã tạo trước đó rồi thì bỏ qua bước này)

Bạn có nhiều chi nhánh cần quản lý độc lập, thì bạn có thể add các chi nhánh vào như hình dưới,

Thậm chí 1 chi nhánh nhưng có nhiều phòng ban, bạn có thể quản lý theo phòng ban bộ phận 1 cách đơn giản

Quản lý thiết bị Cloud

3/ Thêm thiết bị vào quản lý Cloud

Cách 1: Thêm thủ công từng thiết bị

Cách 2: Thêm cả danh sách hàng triệu thiết bị thông qua import từ file vào

Sau khi hoàn thành add thành công thì ở cột đầu tiên sẽ hiển thị trạng thái mầu xanh -> tức là thiết bị đã được thêm thành công và cho phép bạn quản lý qua Cloud

Quản lý thiết bị Cloud

4/ Thiết lập cài đặt thông số cho thiết bị

Cách 1: Add tài khoản cho từng thiết bị tương ứng với model, địa chỉ MAC

Cách 2: Import danh sách tài khoản cho hàng triệu thiết bị 1 lần nhanh nhất

Quản lý thiết bị Cloud

Bước 3: Kết quả, nếu tài khoản được add thành công thì trạng thái tài khoản sẽ hiển thị mầu xanh như hình dưới

Quản lý thiết bị Cloud