Dịch vụ sửa chữa tổng đài 24/7.

– Sửa chữa bảo dưỡng bảo hành tận nơi

– Kinh nghiệm làm phần cứng tổng đài điện thoại, bản mạch đến hệ thống đường dây máy lẻ

– Có thiết bị thay thế cho mượn trong khi bảo dưỡng sửa chữa tổng đài

– Dịch vụ nhanh chóng thuận tiện