Switch Layer 2+ GWN7802

Mã: GWN7802

4 cổng SFP, 16 cổng gigabit

Hỗ trợ Vlan, IGMP, DHCP server..

Quản lý Cloud, GWN manager, Https, CLI, TR069..

Sử dụng cho PC, Camera, Wifi, IP phone…

Hàng thương hiệu Mỹ, chất lượng USA

Liên hệ (giá chưa VAT)