350.000 

Nguồn cấp PoE injector đầu ra 48V - 30W, Tốc độ Gigabit 100/1000, sử dụng…

Liên hệ

4 cổng SFP, 24 cổng gigabit Hỗ trợ Vlan, IGMP, DHCP server.. Quản lý Cloud,…

Liên hệ

4 cổng SFP, 24 cổng gigabit Công suất ra PoE 360W cho dòng GWN7803P Hỗ…

Liên hệ

4 cổng SFP, 16 cổng gigabit Hỗ trợ Vlan, IGMP, DHCP server.. Quản lý Cloud,…

Liên hệ

4 cổng SFP, 16 cổng gigabit Công suất ra PoE 240W cho dòng GWN7802P Hỗ…

Liên hệ

2 cổng SFP, 8 cổng gigabit Công suất ra PoE 120W cho dòng GWN7801P Hỗ…

Liên hệ

2 cổng SFP, 8 cổng gigabit Hỗ trợ Vlan, IGMP, DHCP server.. Quản lý Cloud,…

Liên hệ

Switch 24 cổng PoE, S5800P-24F-2GC, 2 cổng Combo Uplink Giga, Băng thông 16Gbps, hỗ trợ…

Liên hệ

Switch 16 cổng PoE S2600P-16F-2G-1S, 2 cổng Uplink Giga và 1 cổng uplink Sfp, băng…

Liên hệ

Switch 8 cổng PoE S1200P-8F-2F, 2 cổng Uplink, băng thông 2Gbps, hỗ trợ 802.3 af/at,…

Liên hệ

Switch PoE 4 cổng S600P-4F-2F, 2 cổng Uplink, băng thông 1.6Gbps, hỗ trợ 802.3 af/at,…