1.510.000 

Tai nghe cổng USB VT8000UNC-D, Nghe 2 bên tai, kết nối PC qua cổng USB.…

Liên hệ

Tai nghe điện thoại VT6000UNC-D, nghe 2 bên tai, jack cắm 2,5mm, RJ9. Kết nối…

1.300.000 

Tai nghe điện thoại VT8000UNC-D, Nghe 2 bên tai, Lọc âm siêu tốt. Các chuẩn…

1.450.000 

Tai nghe cổng USB VT6000UNC-D, Nghe 2 bên tai, kết nối PC qua cổng USB.…

Liên hệ

Tai nghe VT6909UNC-D, nghe 2 bên tai, tối ưu với các phần mềm của Microsoft…

Liên hệ

Tai nghe không dây bluetooth VT9712BT Duo nghe 2 bên tai, Kết nối điện thoại…

Liên hệ

Tai nghe không dây bluetooth VT9600BT Duo nghe 2 bên tai, Kết nối điện thoại…

Liên hệ

Tai nghe không dây bluetooth VT9500BT Duo nghe 2 bên tai, Kết nối điện thoại…

1.090.000 

Tai nghe chăm sóc khách hàng GUV3000, Nghe 2 bên tai, Lọc âm siêu tốt.…