1.475.000 

Tai nghe không dây VT9500BT, Kết nối bluetooth không dây 10 mét. Công nghệ bluetooth…

Liên hệ

Tai nghe không dây VT9400 Dect nghe 1 bên tai, Tương thích với các loại…

Liên hệ

Tai nghe không dây VT9300 Dect nghe 1 bên tai, Tương thích với các loại…

Liên hệ

Tai nghe không dây VT9000 Dect nghe 1 bên tai, Tương thích với các loại…

Liên hệ

Tai nghe không dây bluetooth VT9712BT nghe 1 bên tai, Kết nối điện thoại IP,…

Liên hệ

Tai nghe không dây bluetooth VT9600BT nghe 1 bên tai, Kết nối điện thoại IP,…

Liên hệ

Tai nghe không dây bluetooth VT9712BT Duo nghe 2 bên tai, Kết nối điện thoại…

Liên hệ

Tai nghe không dây bluetooth VT9600BT Duo nghe 2 bên tai, Kết nối điện thoại…

Liên hệ

Tai nghe không dây bluetooth VT9500BT Duo nghe 2 bên tai, Kết nối điện thoại…

1.200.000 

Bộ chuyển tiếp tai nghe tư vấn khách hàng không dây, sử dụng với mọi…