1.300.000 

Tai nghe Freemate DH-021TPB, Jack kết nối chuẩn cắm 2.5mm, RJ9 hoặc USB, đeo trùm…

1.250.000 

Tai nghe Freemate DH-021TP, Jack kết nối chuẩn cắm 2.5mm, RJ9 hoặc USB, đeo trùm…

Liên hệ

Bộ tai nghe điện thoại chăm sóc khách hàng CT4 gồm: 1 tai nghe và…

Liên hệ

Bộ tai nghe điện thoại chăm sóc khách hàng CT3 gồm: 1 tai nghe điện…

Liên hệ

Bộ tai nghe điện thoại chăm sóc khách hàng CT2 gồm: 1 tai nghe và…

Liên hệ

Bộ tai nghe điện thoại chăm sóc khách hàng CT1 gồm: 1 tai nghe và…

1.200.000 

Tai nghe DH-011TM, kết nối với các điện thoại jack tròn 2.5mm hoặc RJ9, đeo…

1.450.000 

Cáp kết nối tai nghe A11, Dùng kết nối các tai nghe điện thoại Plantronics,…

220.000 

Cáp kết nối tai nghe jack cắm 2.5mm. Sử dụng kết nối các tai nghe…

1.350.000 

Tai nghe HSM251RUSB dùng cho trung tâm tư vấn khách hàng, Kết nối với PC…

1.350.000 

Tai nghe HSM251USB dùng cho trung tâm tư vấn khách hàng, Kết nối với PC…

990.000 

Bộ tăng âm CTA-200V dùng cho các dòng tai nghe Plantronics như H251, 261, HW251,261,…

1.200.000 

Bộ chuyển tiếp tai nghe tư vấn khách hàng không dây, sử dụng với mọi…

Liên hệ

Ống nói dùng cho tai nghe điện thoại, 1 bộ gồm 6 chiếc, dùng cho…

290.000 

Đệm mút dùng cho tai nghe điện thoại, 1 cặp 2 chiếc, dùng cho tai…

1.050.000 

Cáp kết nối tai nghe Plantronics A10, dùng kết nối các tai nghe điện thoại…

Liên hệ

Bộ tăng âm M22 dùng cho các dòng tai nghe Plantronics như H251, 261, HW251,261

1.020.000 

Cáp kết nối usb DSP400, dùng kết nối các tai nghe Plantronics với máy tính…