450.000 

Tai nghe bộ đàm ICOM, dùng cho bảo vệ, PR sự kiện, dùng được với…

450.000 

Tai nghe bộ đàm kenwood, dùng cho bảo vệ, PR sự kiện, dùng được với…