900.000 

Cable DA-20R kết nối Tai nghe với điện thoại IP Phone. - Volume trượt điều…

990.000 

Cable USB kết nối tai nghe với PC. - Dùng với tất cả các loại…

1.400.000 

Tai nghe Freemate DHW-027TFN, Jack kết nối chuẩn cắm 2.5mm, RJ9 hoặc USB, đeo trùm…

1.400.000 

Tai nghe Freemate DH-027TFN, Jack kết nối chuẩn cắm 2.5mm, RJ9 hoặc USB, đeo trùm…

1.400.000 

Tai nghe Freemate DH-027TP, Jack kết nối chuẩn cắm 2.5mm, RJ9 hoặc USB, đeo trùm…

1.400.000 

Tai nghe Freemate DH-023TB, Jack kết nối chuẩn cắm 2.5mm, RJ9 hoặc USB, đeo trùm…

1.300.000 

Tai nghe Freemate DH-023T, Jack kết nối chuẩn cắm 2.5mm, RJ9 hoặc USB, đeo trùm…

1.300.000 

Tai nghe Freemate DH-021TPB, Jack kết nối chuẩn cắm 2.5mm, RJ9 hoặc USB, đeo trùm…

1.250.000 

Tai nghe Freemate DH-021TP, Jack kết nối chuẩn cắm 2.5mm, RJ9 hoặc USB, đeo trùm…

1.200.000 

Tai nghe DH-011TM, kết nối với các điện thoại jack tròn 2.5mm hoặc RJ9, đeo…