Liên hệ

Tai nghe điện thoại VT6000UNC-D, nghe 2 bên tai, jack cắm 2,5mm, RJ9. Kết nối…

1.250.000 

Tai nghe điện thoại VT6000 jack cắm 2,5mm, RJ9. Kết nối với các điện thoại…

1.300.000 

Tai nghe điện thoại VT8000UNC-D, Nghe 2 bên tai, Lọc âm siêu tốt. Các chuẩn…

1.035.000 

Tai nghe điện thoại VT8000UNC kết nối với: Điện thoại IP, điện thoại analog, PC,…

990.000 

Tai nghe HCS600 tư vấn khách hàng, đeo một bên tai. Chuẩn jack cắm RJ9.…

880.000 

Tai nghe HCS600 tư vấn khách hàng, đeo một bên tai. Kết nối với các…

820.000 

Tai nghe điện thoại VT2000NC jack cắm 2,5mm, RJ9. Kết nối với các điện thoại…

590.000 

Tai nghe điện thoại VT1000 jack cắm 2,5mm, RJ9. Kết nối với các điện thoại…

1.400.000 

Tai nghe Freemate DHW-027TFN, Jack kết nối chuẩn cắm 2.5mm, RJ9 hoặc USB, đeo trùm…

1.400.000 

Tai nghe Freemate DH-027TFN, Jack kết nối chuẩn cắm 2.5mm, RJ9 hoặc USB, đeo trùm…

1.400.000 

Tai nghe Freemate DH-027TP, Jack kết nối chuẩn cắm 2.5mm, RJ9 hoặc USB, đeo trùm…

1.400.000 

Tai nghe Freemate DH-023TB, Jack kết nối chuẩn cắm 2.5mm, RJ9 hoặc USB, đeo trùm…

1.300.000 

Tai nghe Freemate DH-023T, Jack kết nối chuẩn cắm 2.5mm, RJ9 hoặc USB, đeo trùm…

1.300.000 

Tai nghe Freemate DH-021TPB, Jack kết nối chuẩn cắm 2.5mm, RJ9 hoặc USB, đeo trùm…

1.250.000 

Tai nghe Freemate DH-021TP, Jack kết nối chuẩn cắm 2.5mm, RJ9 hoặc USB, đeo trùm…

Liên hệ

Bộ tai nghe điện thoại chăm sóc khách hàng CT4 gồm: 1 tai nghe và…

Liên hệ

Bộ tai nghe điện thoại chăm sóc khách hàng CT3 gồm: 1 tai nghe điện…

Liên hệ

Bộ tai nghe điện thoại chăm sóc khách hàng CT2 gồm: 1 tai nghe và…