Hotline: 1900.6050

Email: Thienan@tongdai.vn

Tai nghe kết nối điện thoại

Các dòng tai nghe kết nối điện thoại:

- Kết nối các loại điện thoại IP qua jack cắm RJ9

- Kết nối các loại điện thoại analog qua jack cắm 2.5mm

Xem như là Dạng lưới Danh sách

24 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang
Xem như là Dạng lưới Danh sách

24 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang