990.000 

Tai nghe Panasonic KX-TCA94, đeo một bên tai dùng cắm với các loại điện thoại…

990.000 

Tai nghe Panasonic KX-TCA93, đeo một bên tai dùng cắm với các loại điện thoại…

990.000 

Tai nghe Panasonic KX-TCA92, đeo một bên tai dùng cắm với các loại điện thoại…

890.000 

Tai nghe Panasonic KX-TCA87, đeo một bên tai dùng cắm với các loại điện thoại…

880.000 

Tai nghe Panasonic KX-TCA86, đeo một bên tai dùng cắm với các loại điện thoại…