Hotline: 1900.6050

Email: Thienan@tongdai.vn

Âm thanh thông báo

Thiết bị âm thanh thông báo dùng phát thông báo cho nhà xưởng, khu công nghiệp, nhà hàng khách sạn, các khu vục công cộng...,

- Âm thanh phát đi có thể lấy từ Mic trực tiếp, ỏ DVD, từ máy tính, từ đài FM...

- Từ tổng đài nội bộ. Có thể phát thanh từ bất kỳ 1 máy lẻ nào trong hệ thống tổng đài nội bộ, hoặc thậm chí nguồn phát thanh đang ngồi bất kỳ vị trí nào không trong cùng công ty.

- Nguồn phát thanh có thể là bộ đàm di chuyển..

....

Âm thanh thông báo nhà xưởng

Chúng tôi không thể tìm thấy sản phẩm như lựa chọn.