Hotline: 1900.6050

Email: Thienan@tongdai.vn

Chặn cuộc gọi đến

Bạn cảm thấy mệt mỏi với các số điện thoại quẫy nhiễu, Chúng tôi có giải pháp

- Chặn bất kỳ số điện thoại nào không mong muốn nhận

- Cho phép phát thống báo trả lời tự động

- Cho phép ghi âm nội dung cuộc đàm thoại

- Cho phép hiển thị thông tin khách hàng.. trên PC hoặc nhiều PC

Xem như là Dạng lưới Danh sách

8 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang
Xem như là Dạng lưới Danh sách

8 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang