Thiết bị dậy học trực tuyến

27.900.000 

Thiết bị hội nghị truyền hình GVC3210, Kết nối mọi nền tảng SIP, H323, Skype,…

55.700.000 

Thiết bị hội nghị truyền hình GVC3202, Thoại hội nghị truyền hình 3 điểm, Wifi,…

84.000.000 

Thiết bị hội nghị truyền hình GVC3200, Tích hợp sẵn MCU 4 điểm hội nghị…

Liên hệ

Thiết bị họp trực tuyến GVC3220, mở rộng thêm 2 camera cho phòng họp siêu…

9.900.000 

Thiết bị họp trực tuyến GVC3212, 2 míc tích hợp sẵn, kết nối Wifi, cổng…