Hotline: 1900.6050

Email: Thienan@tongdai.vn

Thiết bị dậy học trực tuyến

Thiên An Minh cung cấp giải pháp nền tảng dùng cho giáo dục dạy học trực tuyến

- Group nhiều lớp học đồng thời song song

- Giờ học được thực hiện 1 cách tự động gửi link học, nhắc học tới học viên qua email và google celender tự động

- Học viên không phải cài bất kỳ phần mềm gì, chạy trực tiếp qua nền tảng Web

- Học viên có thể học từ bất kỳ đâu 

- Vừa học trainning chao đổi, vừa chát trực tiếp trong nhóm

- Trình chiếu trực tiếp và sinh động các bài học

- Chia sẻ file sau khi học

- Email tổng kết tự động các nội dung đã học và trao đổi

- Sau mỗi giờ học hệ thống sẽ tự động ghi âm lưu lại

- Cho phép livestream trực tiếp lớp học lên facebook, youtube