Hotline: 1900.6050

Email: Thienan@tongdai.vn

Thiết Bị Ghi Âm

Cung cấp lắp đặt thiết bị ghi âm điện thoại, tự động ghi âm các cuộc gọi đến và gọi đi, quản lý số điện thoại gọi đến, hiển thị số gọi đến trên nhiều máy tính, cho phép quản lý danh bạ khách hàng gọi đến, thông kê báo cáo gọi đến, gọi đi, gọi nhỡ...

- Thiết bị ghi âm điện thoại không dây điện lực, Viettel

- Thiết bị ghi âm điện thoại số

- Thiết bị ghi âm điện thoại

-> Phần mềm chăm sóc khách hàng

Xem như là Dạng lưới Danh sách

Sản phẩm 1-30 of 83

Sắp xếp tăng dần
trên một trang
Trang
Xem như là Dạng lưới Danh sách

Sản phẩm 1-30 of 83

Sắp xếp tăng dần
trên một trang
Trang