49.500.000 

Máy ghi âm 4 đường điện thoại AS400. Sử dụng ổ cứng HDD. Ghi âm…

2.550.000 

Máy ghi âm điện thoại AR100, Tự động ghi âm gọi đến và đi, Thời…

2.850.000 

Máy ghi âm điện thoại AR120, ghi âm trực tiếp các cuộc gọi đến và…

880.000 

Card ghi âm điện thoại Tansonic 1 line, ghi âm 1 cuộc gọi, tự động…

4.900.000 

Phần mềm quản lý thông tin khách hàng T5U2C. Kết nối quản lý từ 2-16…

8.600.000 

Box ghi âm điện thoại 16 cổng Tansonic T5U16. Ghi âm đồng thời 16 số…

3.990.000 

Box ghi âm điện thoại 8 cổng Tansonic T5U8. Ghi âm đồng thời 8 số…

2.900.000 

Box ghi âm điện thoại 4 cổng Tansonic T5U4. Ghi âm đồng thời 4 số…

1.200.000 

Box ghi âm điện thoại Tansonic 2 line T5U2, ghi âm đồng thời 2 cuộc gọi,…

Liên hệ

Máy ghi âm điện thoại TQ1804, ghi âm 4 kênh điện thoại analog hoặc âm…

Liên hệ

Thiết bị hội nghị truyền hình TelyHD Pro. Tất cả trong một, Skype+SIP+ Mic.. Không…

Liên hệ

Máy ghi âm điện thoại AR2PRI, Ghi âm 2 luồng E1-ISDN PRI30 - 60 kênh.…

Liên hệ

Máy ghi âm điện thoại ARPRI, Ghi âm luồng E1-ISDN PRI30. Không cần kết nối…

8.800.000 

Máy ghi âm điện thoại AR210 - Ghi âm 2 line. Tự động ghi âm…

53.000.000 

Máy ghi âm điện thoại AR3200, ghi âm 32 đường thoại hoặc âm thanh. Không…

42.000.000 

Máy ghi âm điện thoại AR2400, ghi âm 24 đường thoại hoặc âm thanh. Không…

33.400.000 

Máy ghi âm điện thoại AR1600, ghi âm 16 đường thoại hoặc âm thanh. Không…

19.900.000 

Máy ghi âm điện thoại AR800, ghi âm 8 đường thoại hoặc âm thanh. Không…