9.900.000 

Máy ghi âm điện thoại AR400, ghi âm 4 đường thoại hoặc âm thanh. Không…

6.900.000 

Máy ghi âm điện thoại AR200, ghi âm 2 đường thoại hoặc âm thanh. Không…

Liên hệ

Máy ghi âm 1 đường điện thoại TX100L. Màn hình cảm ứng. Sử dụng thẻ nhớ…

2.850.000 

Máy ghi âm điện thoại AR110, ghi âm trực tiếp các cuộc gọi đến và…

Liên hệ

Tổng đài N824-8-24. Dung lượng 8 đường vào 24 máy lẻ analog. Mở rộng tối…

48.500.000 

Máy ghi âm phòng họp DPM8900, Ghi âm đa hướng, tự động ghi âm khi…

21.500.000 

Máy ghi âm phòng họp DVT8000, Ghi âm đa hướng, tự động ghi âm khi…

Liên hệ

Tự động phát hiện ai đang nén quay camera hay ghi âm nén, hoạt động…

6.900.000 

Máy ghi âm 2 đường điện thoại AJ2L. Màn hình cảm ứng. Sử dụng thẻ nhớ…

Liên hệ

Card mở rộng 8 kênh ghi âm KX8 cho máy ghi âm AK8, cho phép…

33.800.000 

Máy ghi âm 8 đường điện thoại AK8. Màn hình cảm ứng. Sử dụng ổ cứng…

22.500.000 

Máy ghi âm 8 đường điện thoại AQ8LH. Màn hình cảm ứng. Sử dụng ổ cứng…

17.500.000 

Máy ghi âm 8 đường điện thoại AQ8L. Màn hình cảm ứng. Sử dụng thẻ nhớ…

13.500.000 

Máy ghi âm 8 đường điện thoại AQ8. Sử dụng thẻ nhớ SD. Ghi âm 8…

Liên hệ

Card ghi âm điện thoại số, ghi âm mọi điện thoại số trên thị trường…

19.900.000 

Máy ghi âm 4 đường điện thoại AQ4HL. Màn hình cảm ứng. Sử dụng ổ cứng…

11.900.000 

Máy ghi âm 4 đường điện thoại AQ4L. Màn hình cảm ứng. Sử dụng thẻ nhớ…

10.900.000 

Máy ghi âm 4 đường điện thoại AQ4. Sử dụng thẻ nhớ SD. Ghi âm 4…