Liên hệ

Bộ giao tiếp Sim di động 1 kênh giải tần GSM FWT-C800, Có Pin backup,…

Liên hệ

Thiết bị ghi âm 32 kênh điện thoại TX3200, không nối PC, tự động ghi…

Liên hệ

Thiết bị ghi âm 24 kênh điện thoại TX2400, không nối PC, tự động ghi…

Liên hệ

Card ghi âm điện thoại phát thông báo Z4516, phát thông báo trước khi cuộc…

Liên hệ

Card ghi âm điện thoại phát thông báo Z4508, phát thông báo trước khi cuộc…

Liên hệ

Card ghi âm điện thoại phát thông báo Z4504, phát thông báo trước khi cuộc…

16.900.000 

Card ghi âm điện thoại số Panasonic D5016, ghi âm cho các máy điện thoại…

11.900.000 

Card ghi âm điện thoại số Panasonic D5008, ghi âm cho các máy điện thoại…

9.900.000 

Card ghi âm điện thoại số Panasonic D5004, ghi âm cho các máy điện thoại…

2.800.000 

Thiết bị chặn số gọi đến BL100, cho phép chặn không giới hạn số điện…

Liên hệ

Máy ghi âm TX400 ghi âm 4 cuộc gọi đồng thời, Không kết nối máy tính.…

Liên hệ

Thiết bị ghi âm 16 kênh điện thoại TX1600, không nối PC, tự động ghi…

Liên hệ

Thiết bị ghi âm 8 kênh điện thoại TX800, không nối PC, tự động ghi…

Liên hệ

Phần mềm ghi âm cho mọi điện thoại IP:  Điện thoại IP Avaya, Cisco, Polycom,…

15.800.000 

Thiết bị ghi âm Zibosoft 16 Line, Tự động ghi âm các cuộc gọi đến…

10.800.000 

Thiết bị ghi âm Zibosoft 8 Line, Tự động ghi âm các cuộc gọi đến…

6.800.000 

Thiết bị ghi âm Zibosoft 4 Line, Tự động ghi âm các cuộc gọi đến…

2.500.000 

Thiết bị ghi âm Zibosoft 2 Line, Tự động ghi âm các cuộc gọi đến…