Liên hệ

Phần mềm quản lý khách hàng, Hiển thị POPUP, ghi chú cuộc gọi, gửi thông…

46.000.000 

Card ghi âm điện thoại Tansonic 32 line kết nối qua khe PCI máy tính,…

2.900.000 

Bộ chuyển đổi ghi âm các điện thoại không dây, các máy điện thoại số...…

Liên hệ

Phần mềm ghi âm cuộc gọi Skype, cho phép thêm thông tin ghi chú cho…

Liên hệ

Phần mềm ghi âm cuộc gọi Skype, cho phép thêm thông tin ghi chú cho…

Liên hệ

Phần mềm ghi âm, dùng ghi âm tất cả âm thanh được đưa vào đường…

Liên hệ

Hệ thống máy chủ ghi âm 128 line điện thoại đồng thời, cho phép ghi…

Liên hệ

Hệ thống máy chủ ghi âm 112 line điện thoại đồng thời, cho phép ghi…

Liên hệ

Hệ thống máy chủ ghi âm 96 line điện thoại đồng thời, cho phép ghi…

Liên hệ

Hệ thống máy chủ ghi âm 64 line điện thoại đồng thời, cho phép ghi…

Liên hệ

Thiết bị ghi âm 48 line điện thoại đồng thời, cho phép ghi âm lên…

Liên hệ

Hệ thống máy chủ ghi âm 32 line điện thoại đồng thời, cho phép ghi…

Liên hệ

Card ghi âm điện thoại Tansonic E1 - 30 kênh thoại chuẩn E1, ISDN, PRI.…

Liên hệ

Card ghi âm điện thoại Tansonic 16 line có voicemail, ghi âm đồng thời 16…

Liên hệ

Card ghi âm điện thoại Tansonic 8 line có voicemail, ghi âm đồng thời 8…

Liên hệ

Card ghi âm điện thoại Tansonic 4 line có voicemail, ghi âm đồng thời 4…

2.130.000 

Card ghi âm điện thoại Tansonic 2 line có voicemail, ghi âm đồng thời 2…

5.500.000 

Máy ghi âm điện thoại TCR2000, ghi âm trực tiếp các cuộc gọi đến và…