26.500.000 

Máy chủ ghi âm điện thoại APC4320, Ghi âm đồng thời 256 line điện thoại,…

Liên hệ

Card ghi âm điện thoại Tansonic 16 line, ghi âm đồng thời 16 cuộc gọi,…

Liên hệ

Card ghi âm điện thoại Tansonic 8 line, ghi âm đồng thời 8 cuộc gọi,…

Liên hệ

Card ghi âm điện thoại Tansonic 4 line, ghi âm đồng thời 4 cuộc gọi,…