53.000.000 

Máy ghi âm điện thoại AR3200, ghi âm 32 đường thoại hoặc âm thanh. Không…

49.500.000 

Máy ghi âm 4 đường điện thoại AS400. Sử dụng ổ cứng HDD. Ghi âm…

48.500.000 

Máy ghi âm phòng họp DPM8900, Ghi âm đa hướng, tự động ghi âm khi…

46.000.000 

Card ghi âm điện thoại Tansonic 32 line kết nối qua khe PCI máy tính,…

42.000.000 

Máy ghi âm điện thoại AR2400, ghi âm 24 đường thoại hoặc âm thanh. Không…

33.800.000 

Máy ghi âm 8 đường điện thoại AK8. Màn hình cảm ứng. Sử dụng ổ cứng…

33.400.000 

Máy ghi âm điện thoại AR1600, ghi âm 16 đường thoại hoặc âm thanh. Không…

26.500.000 

Máy chủ ghi âm điện thoại APC4320, Ghi âm đồng thời 256 line điện thoại,…

22.500.000 

Máy ghi âm 8 đường điện thoại AQ8LH. Màn hình cảm ứng. Sử dụng ổ cứng…

21.500.000 

Máy ghi âm phòng họp DVT8000, Ghi âm đa hướng, tự động ghi âm khi…

19.900.000 

Máy ghi âm điện thoại AR800, ghi âm 8 đường thoại hoặc âm thanh. Không…

19.900.000 

Máy ghi âm 4 đường điện thoại AQ4HL. Màn hình cảm ứng. Sử dụng ổ cứng…

17.500.000 

Máy ghi âm 8 đường điện thoại AQ8L. Màn hình cảm ứng. Sử dụng thẻ nhớ…

16.900.000 

Card ghi âm điện thoại số Panasonic D5016, ghi âm cho các máy điện thoại…

15.800.000 

Thiết bị ghi âm Zibosoft 16 Line, Tự động ghi âm các cuộc gọi đến…

13.500.000 

Máy ghi âm 8 đường điện thoại AQ8. Sử dụng thẻ nhớ SD. Ghi âm 8…

11.900.000 

Máy ghi âm 4 đường điện thoại AQ4L. Màn hình cảm ứng. Sử dụng thẻ nhớ…

11.900.000 

Card ghi âm điện thoại số Panasonic D5008, ghi âm cho các máy điện thoại…