Hotline: 1900.6050

Email: Thienan@tongdai.vn

Ghi âm Điện Thoại Không Dây

A. Phương án sử dụng ghi âm qua tổ hợp máy điện thoại không dây

Ghi âm điện thoại không dây

Nhược điểm: Không hiển thị được số gọi đến và gọi đi, hiển thị đầy đủ ngày tháng năm, giờ phút giây cho mỗi cuộc gọi

B. Phương án sử dụng ghi âm qua bộ chuyển đổi cắm SIM di động

Các máy điện thoại không dây homephone, Gphone đều có 1 SIM trong máy, SIM này chuyển đổi sang chuẩn GSM và cắm vào thiết bị chuyển đổi như hình vẽ dưới.

Ưu điểm: Bắt đầy đủ thông tin cuộc gọi như: Số điện thoại gọi đến và gọi đi, ngày giờ gọi...

1. Dùng máy ghi âm độc lập không cần PC

Máy ghi âm sim di động

2. Dùng box ghi âm cắm vào PC

Box ghi âm sim di động

Xem như là Dạng lưới Danh sách

7 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang
Xem như là Dạng lưới Danh sách

7 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang