Liên hệ

Bộ xạc Pin SW-30, cho phép xạc 10 pin đồng thời, thời gian xạc từ…

Liên hệ

Camera kết nối phòng họp hội nghị Sony D70, cho phép quay quét, điều khiển…

Liên hệ

Thiết bị thu phát không dây và modul điều khiển SW20 và SW20S, kết nối…

Liên hệ

Bộ điều khiển kết nối camera không dây SW-80C, kết nối không dây hoàn toàn,…

Liên hệ

Bộ điều khiển hội nghị trung tâm SW-80, Hỗ trợ kết nối lên đến 50…

Liên hệ

Míc đại biểu không dây SW-80B, Sử dụng Pin lên đến 10 tiếng liên tục,…

Liên hệ

Míc chủ tọa không dây SW-80A, Sử dụng Pin lên đến 10 tiếng liên tục,…

Liên hệ

Thiết bị hội thảo MID2 HC. Cho phép kết nối các mic hội thảo, mic…

Liên hệ

Thiết bị hội thảo MID HC. Cho phép kết nối các mic hội thảo, mic…

Liên hệ

Micro đại biểu âm thanh hội nghị RX-D2000. Micro có vòng đèn báo trạng thái.…

Liên hệ

Micro chủ tọa âm thanh hội nghị RX-C2000. Cần micro có vòng đèn báo trạng…

Liên hệ

Bộ điều khiển trung tâm âm thanh hội nghị RX-M2000. Quản lý 150 micro đại…

Liên hệ

Micro chủ tọa âm thanh hội thảo RX-C2305. Màn hình hiển thị. Loa ngoài trực…

Liên hệ

Micro đại biểu âm thanh hội thảo RX-D2305. Loa ngoài trực tiếp âm thanh chuẩn,…

Liên hệ

Bộ điều khiển trung tâm âm thanh hội thảo RX-M2305. Quản lý 150 micro đại…

Liên hệ

Bộ chuyển mạch kết nối 8 mic cổ ngỗng dùng cho hội họp kết nối…

14.500.000 

Điện thoại hội nghị IP ACT-50, Thoại hội nghị Voip và Analog đồng thời, Với…

Liên hệ

Mic mở rộng cho điện thoại hội nghị Polycom, Panasonic NT700 và điện thoại hội…