9.900.000 

Thiết bị họp trực tuyến GVC3212, 2 míc tích hợp sẵn, kết nối Wifi, cổng…

6.210.000 

Mic không dây KSU4X - Gồm 4 mic không dây, kết nối không dây với…

5.290.000 

Mic không dây KSU3X - Gồm 3 mic không dây, kết nối không dây với…

4.140.000 

Mic không dây KSU2X - Gồm 2 mic không dây, kết nối không dây với…

2.800.000 

Mic cổ ngỗng không dây KSU1X - 1 mic không dây, kết nối không dây…