Mid-HC – Thiết bị hội thảo Meeteasy

Mã: MID HC

Thiết bị hội thảo MID HC. Cho phép kết nối các mic hội thảo, mic cổ ngỗng, kết nối thoại hội nghị nhiều bên đồng thời qua PSTN, cho phép thoại Skype, Yahoo… qua máy tính

Liên hệ (giá chưa VAT)