Hotline: 1900.6050

Email: Thienan@tongdai.vn

Thiết bị hội thảo

Thiết bị âm thanh hội thảo dùng cho các phòng họp bàn tròn đặt tại công ty. Là hệ thống phòng họp có điều khiển dạng chủ tọa và đại biểu.

Hệ thống lập trình được cho phép bao nhiêu người được phép phát biểu

Cho phép kết nối hội thoại nhiều điểm khác nhau đồng thời.

Cho phép kết nối với hệ thống điện thoại truyền thống để truyền nội dung cuộc họp đến các bên khác.

->> Giải pháp âm thanh hội thảo kết nối thoại hội nghị đa điểm

Xem như là Dạng lưới Danh sách

22 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang
Xem như là Dạng lưới Danh sách

22 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang