Liên hệ

Micro chủ tọa âm thanh hội thảo RX-C2305. Màn hình hiển thị. Loa ngoài trực…

Liên hệ

Micro đại biểu âm thanh hội thảo RX-D2305. Loa ngoài trực tiếp âm thanh chuẩn,…

Liên hệ

Bộ điều khiển trung tâm âm thanh hội thảo RX-M2305. Quản lý 150 micro đại…

Liên hệ

Bộ chuyển mạch kết nối 8 mic cổ ngỗng dùng cho hội họp kết nối…